ciklotron značenje

ciklotron (grč.), akcelerator nabijenih čestica; višestrukim prolazom kroz el. polje čestice se ubrzavaju, a zakreću se po spiralnoj stazi stalnim magnetskim poljem.