cikloida značenje

cikloida (grč.), mat krivulja što je opisuje točka na kružnici kad se ova kotrlja po pravcu; važna je za oblikovanje zubaca (cikloidnih) zupčanika.