cikloheksan značenje

cikloheksan, C6H12, najznačajniji naften, bezbojna tekućina; služi kao otapalo.