cikloalifatski spojevi značenje

cikloalifatski spojevi→ aliciklički spojevi