ciklički značenje

ciklički (grč.), koji se odnosi na krug (ciklus), kružni; npr. c. proces, proces koji se odvija ponavljanjem ciklusa.