ciklamati značenje

ciklamati, umjetna sredstva za zaslađivanje; najpoznatiji natrijev ciklamat, natrijeva sol cikloheksilsulfaminske kiseline, o. 30 puta slađi od šećera. Upotrebljavaju se u prehrani dijabetičara; primjena se smanjila otkako se sumnja da, kao i saharin, djeluju kancerogeno.