Cikladi značenje

Cikladi (novogrč. Kikládhes), grč. otočna skupina u Egejskom moru; 2572 km2, 112 615 st. Najveći otoci Náxos i Ándros. Ležišta željezne rude i sumpora. Gl. grad Hermoúpolis (Ermoupoliē).