cikas značenje

cikas (Cycas), reliktni rod trop. i suptrop. biljaka iz razreda Cycadatae; slične su palmama; u nas se u primorju uzgaja C. revoluta.