CIF značenje

CIF (engl. kratica za cost, insurance, freight: troškovi, osiguranje, vozarina), klauzula iz ugovora o kupoprodaji robe koja se ima prevesti brodom; po njoj prodavač mora zaključiti ugovor o prijevozu robe, u ugovorenom roku ukrcati robu na brod u luci ukrcaja i platiti vozarinu do odredišne luke; prodavač snosi rizik gubitka ili oštećenja robe do ukrcaja u brod te je dužan o svom trošku osigurati robu do odredišne luke.