cicero značenje

cicero, tiskarska slova veličine 12 tipografskih točaka, koja su tako navodno nazvana zato što su takvim slovima 1458. prvo bila tiskana Ciceronova pisma; jedinica tipografskoga mjernog sustava (po Didotu): 1 c. = 12 tipografskih točaka = 4,513 mm; engleski c. (Pica) = 4,218 mm. Nakon 1978. u uporabi metrički sustav.