Chomsky značenje

Chomsky, Noam Avram (1928), am. lingvist. Svojom teorijom generativno-transformacijske gramatike nastoji dati lingvistici epistemološku osnovu (Sintaktičke strukture; Gramatika i um; Aspekti sintaktičke teorije). Objavio više knjiga o jačanju am. moći i polit. manipulacijama (Američka moć i novi mandarini; Nužne iluzije; Stari i novi svjetski poredci).