Charente značenje

Charente, dep. u Z Francuskoj, 5953 km2, 342 000 st.; upravno središte Angoulême. Stočarstvo, vinogradarstvo.