Champaigne značenje

Champaigne, Philippe de (1602–74), franc. slikar flam. podrijetla; dvorski slikar Luja XIII. Realistički i psihol. produbljeni portreti (Richelieu).