cezaropapizam značenje

cezaropapizam (lat.+grč.), oblik apsolutističke vladavine u kojemu je i svjetovna i duhovna vlast u rukama cara (cezara) koji je ujedno i crkv. poglavar (papa) (npr. u Bizantu i carskoj Rusiji).