četveropreg značenje

četveropreg, kola sa 4 konja u zaprezi; antički č. imao je 2 kotača, služio je za utrke i pri svečanostima.