čestica značenje

čestica, fiz idealizirano tijelo s vrlo malom, ali konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama; → elementarne ili subatomske čestice.