cenzus značenje

cenzus (lat.). 1. Popis, procjena imovine. 2. U starom Rimu, periodični popis i procjena imovine građana radi uvršćivanja u porezne razrede. 3. Najniži iznos poreza koji je građanin plaćao da bi imao pravo birati i biti biran (u Hrvatskoj postojao sve do I. svj. rata).