centripetalna sila značenje

centripetalna sila, sila koja djeluje na neko tijelo da se kreće po zakrivljenoj stazi; usmjerena je uvijek prema centru putanje.