celebrirati značenje

celebrirati (lat. preko njem.), svetkovati, svečano obavljati neki obred (npr. misu).