cefalo- značenje

cefalo- ili kefalo- (grč.), predmetak u složenicama: glavo-, na glavi, koji je u vezi s glavom.