cefalizacija značenje

cefalizacija (grč. preko lat.), zool diferencijacija glave u prednjem (cefaličnom) dijelu životinjskoga tijela, u prvom redu plošnjaka.