cedar značenje

cedar (grč.) (Cedrus), rod zimzelenih drveta iz por. borova sa 4 reliktne vrste; dekorativan, uzgaja se u parkovima i nasadima. Čvrsto trajno drvo koristi se u građevinarstvu, brodarstvu, stolarstvu, te za dobivanje smole; pod nazivom cedrovina u trgovini dolazi i drvo drugih vrsta.