Cecilije Stacije značenje

Cecilije Stacije (o. ← 200), rim. komediograf; autor o. 40 → palijata.