Cecilija značenje

Cecilija, sv., mlada kršć. mučenica pogubljena 230. za Aleksandra Severa. Zaštitnica glazbe; ikonografski motiv.