Cech značenje

Cech, Thomas Robert (1947), am. kemičar i molekularni biolog; prvi otkrio da sama molekula RNA može katalizirati kem. reakciju. 1989. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju sa S. Altmanom.