Ceauşescu značenje

Ceauşescu, Nicolae (1918–89), rum. političar; od 1965. generalni sekretar CK KP Rumunjske, od 1967. predsj. Drž. vijeća. Uveo diktatorski režim, 1989. srušen s vlasti i nakon tajnoga suđenja pogubljen zajedno sa suprugom Elenom.