ce-ce muha značenje

ce-ce muha (iz nekoga bantu jezika) (tsetse; Glossina palpalis), tropska muha iz reda dvokrilaca; ubodom prenosi uzročnike bolesti spavanja (tripanosomi).