Cavalieri značenje

Cavalieri, Emilio de (o. 1550–1602), tal. skladatelj; jedan od začetnika novog, monodijskoga stila. Njegovo scenskoglazb. djelo Prikazanje duše i tijela (1600) smatra se prvim oratorijem.