Cavalcanti značenje

Cavalcanti, Guido (o. 1255–1300), tal. pjesnik; autor soneta, balada i kancona, predstavnik novoga smjera u lirici (dolce stil nuovo).