causa sui značenje

causa sui (lat.: uzrok sebi, iz sebe), jedan od sr. pojmova Spinozine filozofije, koji iskazuje da »bit sadrži u sebi postojanje«, te se njime odbacuje svaki vanjski uzrok i tvrdi samodovoljnost i autonomnost prirode.