Cauchon značenje

Cauchon, Pierre (o. 1371–1442), biskup, rektor Pariškoga sveučilišta; istražitelj u procesu protiv Ivane Orleanske, oštar u istupu protiv nje.