casus značenje

casus (lat.: slučaj, događaj), pravo radnja koja ima obilježje kaznenoga djela, ali nema krivnje učinitelja, pa zato ni kaznene odgovornosti.