Čašule značenje

Čašule, Kole (1921-2009), mak. dramatičar i prozaik. Piše egzistencijalističku dramu i dramu apsurda. Drame: Grana na vjetru; Tmine. Romani: Stamenost; Konzulska pisma.