častuška značenje

častuška, rus. nar. pjesma, vedra ili lirična, katkada satirična sadržaja, u strofama od po 4 ili 2 stiha. Pjeva se solistički ili zborno uz pratnju harmonike, balalajke ili instrumentalnog sastava.