Carrington značenje

Carrington, Richard Christopher (1826–75), engl. astronom; utvrdio diferencijalnu rotaciju Sunca; 1859. prvi opažao jedan Sunčev → bljesak.