Carrier značenje

Carrier, Jean-Baptiste (1756–94), franc. revolucionar; član Konventa 1787. Zbog krvološtva u Nantesu opozvan, pridružio se Termidorskoj zavjeri; giljotiniran.