carmagnole značenje

carmagnole. 1. Uzak haljetak (sako) dugačkih revera s nekoliko redova puceta, nazvan po radnicima iz piemontskoga grada Carmagnole; nosili ga franc. revolucionari. 2. Franc. borbena pjesma satirična sadržaja, popularna u vrijeme Francuske revolucije; kolo koje se pjevalo uz tu pjesmu.