Carlo Alberto značenje

Carlo Alberto (1798–1849), kralj Sardinije od 1831. Borio se za tal. ujedinjenje; pobijedili ga Austrijanci kod Custozze 1848., Mortare i Novare 1849; abdicirao.