Carabobo značenje

Carabobo, sav. država u S dijelu Venezuele; 4650 km2, 1 558 600 st. Gl. grad Valencia. Uzgaja se pamuk, duhan. Ind. stakla, pamuka, tekstila, umjetnih vlakana i duhana.