Čangalović značenje

Čangalović, Miroslav (1921–99), srp. pjevač; proslavio se kreacijama basovskih uloga u operama Musorgskoga (Boris Godunov), Borodina i dr.