Camus značenje

Camus, Albert (1913–60), franc. romanopisac, dramatičar i esejist. Apsurdnosti svijeta suprotstavlja stvaralački čin; kritizira tehniciziranu civilizaciju. Stranac; Kuga; Mit o Sizifu; Pobunjeni čovjek. Nobelova nagrada 1957.