Campigli značenje

Campigli, Massimo (1895–1971), tal. slikar, samouk; ženske figure prikazuje poput amfora ili klepsidra.