Čamo značenje

Čamo, Edhem (1909–96), bos.herc. veterinar i političar; član Avnoj-a i Zavnobih-a; jedan od osnivača i predsj. Akademije nauka i umjetnosti BiH.