čamac značenje

čamac (tur. čam: jela, bor), otvoreno ili poluzatvoreno plovilo manje od broda (duljine 12–15 m); čun, barka.