Caloocan značenje

Caloocan, grad na otoku Mindanao, dio Velike Manile, Filipini; 1 177 000 st. Prehr., tekst. i metalna ind.