Čakovec značenje

Čakovec, grad u Međimurju; 15 790 st. Sjedište županije. Muzej. Cestovno i želj. čvorište. – pov Utvrdu Č. podigla je u 13. st. feud. obitelj Čak (Čakova kula). Od 1350. Č. je u rukama različitih feudalaca; 1546–1671. jedno od gl. sjedišta Zrinskih (sagradili renesansni dvorac – sada muzej); nakon njihove propasti bio u rukama Dvorske komore i pristaša bečkoga dvora; pod izravnom vlašću Madžara od 1720; oslobodile ga hrv. snage 1848; ponovno pod madž. vlašću 1861–1918. a 1941–45. pod madž. okupacijom.