Cajander značenje

Cajander, Aimo Kaarlo (1879–1942), fin. šumarski znanstvenik i političar; razradio tipologiju šuma prema prizemnom rašću. Triput bio ministar-predsjednik.