Cagney značenje

Cagney, James (1899–1986), am. film. glumac; poznat po impulzivnim gangsterskim likovima (Državni neprijatelj br. 1; Anđeli garava lica; Obračun u podzemlju; Usijanje), najveći uspjeh ostvario u glazb. filmu Fićfirić sa Sjevera