Caen značenje

Caen, grad i luka u SZ Francuskoj; 114 000 st. Sveuč. (osn. 1432). Metalurgija, brodogradnja.