CAE značenje

CAE (akr. od engl. Computer Aided Engineering), konstruiranje s pomoću računala (→ CAD).